tocTable of Contents
clearHide
O TYM SIĘ MÓWI
Controlling i zarządzanie»lipiec-sierpień 2021
Controlling i zarządzanie»lipiec-sierpień 2021

Modelowy przykład nowego łańcucha wartości

Pięć pytań do… Marcina Fabianowicza, dyrektora Centrum Inwestycji w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
1. Biznes wyciąga wnioski z komplikacji w łańcuchach dostaw, które powstały jako konsekwencja walki z pandemią, i je przebudowuje. Ale są też inne czynniki, które powodują powstanie nowych, wartościowych branż w Polsce. Najlepszym przykładem jest produkcja baterii do samochodów elektrycznych i...