tocTable of Contents
clearHide
O TYM SIĘ MÓWI
Controlling i zarządzanie»lipiec-sierpień 2021
Controlling i zarządzanie»lipiec-sierpień 2021

Kiedy strefa euro powróci do poziomu długu publicznego sprzed kryzysu?

W obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID-19 rządy państw europejskich szybko podjęły decyzję o wsparciu gospodarstw domowych i firm, wprowadzając programy wsparcia, co spowodowało znaczące pogorszenie stanu finansów publicznych w 2020 roku w całej strefie euro. To prowadzi do kluczowego pytania: Jak długo zajmie państwom strefy euro pozbycie się obciążenia dłużnego związanego z pandemią COVID-19? Można o tym przeczytać w najnowszym raporcie ekspertów Euler Hermes oraz Allianz Research.1
Obraz zadłużenia w Europie nigdy nie był bardziej niejednorodny na poziomie poszczególnych krajów: siedem państw (Grecja, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Cypr, Francja i Belgia, które łącznie wytwarzają ponad 50% PKB strefy euro) ma dziś wskaźnik zadłużenia do PKB na poziomie zbliżonym lub...