tocTable of Contents
clearHide
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Controlling i zarządzanie»lipiec-sierpień 2021
Controlling i zarządzanie»lipiec-sierpień 2021

Cztery korzyści, których można oczekiwać po wdrożeniu systemu do konsolidacji finansowej

W jaki sposób zbudować Business Case dla projektu zastąpienia arkuszy Excel specjalistycznym systemem do konsolidacji? Czy możliwe jest policzenie ROI dla inwestycji w nowe rozwiązanie IT i jak wskazać korzyści, które uzasadnią potrzebę wdrożenia? W tym artykule proponuję subiektywne zestawienie czterech podstawowych usprawnień, które mogą stanowić cele szczegółowe w procesie wyboru i uruchomienia systemu do konsolidacji finansowej.
Pakiety jednostkowe System do konsolidacji może (a w zasadzie powinien) automatyzować raportowanie pakietów jednostkowych przez spółki. Rekomendowany scenariusz wdrożenia obejmuje mapowanie zakładowych planów kont każdej ze spółek do grupowego układu raportów finansowych. W ten sposób powinniśmy...

  • Mariusz Sumiński
    AuthorMariusz Sumiński
    Dyrektor zarządzający FlexiSolutions oraz MDDP Business Consulting