tocTable of Contents
clearHide
PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI
Controlling i zarządzanie»lipiec-sierpień 2021
Controlling i zarządzanie»lipiec-sierpień 2021

Jak w trudnych czasach zaprognozować ceny energii elektrycznej?

Nie ma w ostatnim czasie niczego bardziej nieprzewidywalnego niż ceny energii elektrycznej. Czy to teza jakiegoś wariata? Nie, to truizm. Jakie będą ceny w przyszłości? Nie wiadomo. Ale jak je zaprognozować, jeśli musimy – jesteśmy np. producentem energii wytwarzanej ze słońca, jesteśmy firmą kupującą energię elektryczną bezpośrednio na rynku lub jesteśmy firmą, której wkrótce kończy się kontrakt ze sprzedawcą i będziemy musieli zawrzeć z tym samym lub innym nowy. Jak zaplanować przychody (u producentów) lub koszty (u klientów)? O tym jest ten artykuł.
W miarę spokojnie podchodzą do tematu tylko odbiorcy, dla których ceny są taryfowane, ale… z pozoru. Bo i oni dostali podwyżkę w postaci dodatkowej opłaty mocowej, która dla gospodarstw domowych (ceny objęte taryfowaniem1, choć… nie wszędzie w Polsce) może wynosić aż 10,46 zł za licznik. Klienci...

  • Maciej Skudlik
    AuthorMaciej Skudlik
    Ekspert w dziedzinie analiz ekonomicznych, wycen przedsiębiorstw oraz standardów rachunkowości