tocTable of Contents
clearHide
ANALIZA FINANSOWA
Controlling i zarządzanie»lipiec-sierpień 2021
Controlling i zarządzanie»lipiec-sierpień 2021

Wskaźniki rentowności w praktyce

Analiza sprawozdań finansowych jest ważnym elementem badania sytuacji majątkowej jednostki gospodarczej. Analiza wskaźnikowa dotyczy czterech podstawowych grup wskaźników: płynności, zadłużenia, sprawności działania oraz rentowności. Grupa wskaźników rentowności wydaje się najczęściej stosowana, co wynika z wagi informacyjnej tego typu danych. Pozwala na analizę efektywności działań i opłacalności podejmowanych decyzji w przedsiębiorstwie, jednocześnie sprawia wrażenie łatwej w wyliczeniu i intuicyjnej w analizie wyników. Jednak głębsze badanie rentowności w przedsiębiorstwie wyodrębnia czynniki, które wymagają ostrożności w stosowaniu tego typu wskaźników.
Dobór licznika i mianownika Konstrukcja wskaźników rentowności jest stosunkowo prosta, ponieważ określa dwie podstawowe pozycje: licznik – reprezentujący efekt działalności, mianownik – reprezentujący nakład, określający składnik majątkowy, który podlega analizie. O ile mianownik jest zależny...

  • Mariola Kotłowska
    AuthorMariola Kotłowska
    Controller finansowy