tocTable of Contents
clearHide
ZASOBY LUDZKIE
Controlling i zarządzanie»lipiec-sierpień 2021
Controlling i zarządzanie»lipiec-sierpień 2021

Kto motywuje pracowników?

Skuteczne działanie w obszarze motywacyjnym firmy wymaga zaangażowania i współpracy przedstawicieli kierownictwa naczelnego, kierowników liniowych (bezpośrednich przełożonych) oraz służb personalnych. Poszukajmy zatem odpowiedzi na następujące pytania: Jak być motywującym menedżerem? Czego powinno się wymagać od profesjonalnego HR-owca?
Aby ryba nie psuła się od głowy – o motywacyjnym znaczeniu postępowania kadry menedżerskiej Rola naczelnego kierownictwa polega na wytyczaniu wizji dotyczącej funkcjonowania i kierunków rozwoju przedsiębiorstwa oraz formułowaniu jego strategii. Z interesującego nas punktu widzenia jest to zadanie...

  • Agata Pietroń-Pyszczek
    AuthorAgata Pietroń-Pyszczek
    Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Ekspert ds. zarządzania zasobami ludzkimi