tocTable of Contents
clearHide
ZASOBY LUDZKIE
Controlling i zarządzanie»lipiec-sierpień 2021
Controlling i zarządzanie»lipiec-sierpień 2021

Role i funkcje menedżera

Menedżerowie kształtują kulturę swoich zespołów i miejsce pracy w różnorodny sposób. Pełnią zarówno rolę administracyjną, jak i przywódczą. Aby odnieść sukces w swojej funkcji, muszą posiadać zróżnicowany zestaw umiejętności. Ale czym właściwie zajmuje się menedżer? W tym artykule przedstawię podstawowe wymagania dotyczące oczekiwań wobec pracy menedżera. Umożliwię Czytelnikom również odpowiedź na pytanie: Czy już dobrze funkcjonuję w zarządzanym zespole i gdzie jeszcze jest pole do poprawy?
Organizacje i zarządzające nimi jednostki mają swoje tytuły. Schemat organizacyjny (struktura firmy) może obejmować prezesa, wiceprezesa, dyrektora i dalej menedżera. Każda z tych osób pełni odrębną i krytyczną funkcję (widok 1), umożliwiając organizacji funkcjonowanie, wywiązywanie się z...

  • Marcin Świerkocki
    AuthorMarcin Świerkocki
    Trener, coach, wykładowca, a także asesor weryfikujący kompetencje i uczestniczący w procesach rozwojowych