tocTable of Contents
clearHide
WSPARCIE TECHNOLOGICZNE
Controlling i zarządzanie»lipiec-sierpień 2021
Controlling i zarządzanie»lipiec-sierpień 2021

Wady i zalety grupowego systemu finansowo-księgowego

Księgi rachunkowe podmiotów gospodarczych są prowadzone w skomputeryzowanych systemach finansowo-księgowych. Takie systemy upraszczają prowadzenie ksiąg rachunkowych, ale mają również swoje wymagania i warunki, które muszą być spełnione, aby sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych był zgodny z: l przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości i regulacjami podatkowymi, l wewnętrznymi wymogami systemu, które muszą być spełnione, aby dany system działał prawidłowo i bezpiecznie.
Ustawa o rachunkowości narzuca podstawowe wymogi dla sposobu i zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym dla ksiąg prowadzonych przy użyciu komputera. I tak np. księgi rachunkowe powinny być: prowadzone w języku polskim i w walucie polskiej,trwale oznaczone nazwą jednostki, nazwą danego rodzaju...

  • Monika Karniewska-Mazur
    AuthorMonika Karniewska-Mazur
    Członek ACCA i Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, właściciel IndigoAccounting