tocTable of Contents
clearHide
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Controlling i zarządzanie»wrzesień 2020
Controlling i zarządzanie»wrzesień 2020

Rezultaty i korzyści z wdrożenia koncepcji ZPRK (RPCA) w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. (GPW S.A.) to największy producent wody pitnej w Polsce i jeden z największych producentów wody w Europie. Spółka zapewnia dostawę wody do około 3,5 mln mieszkańców Śląska. GPW S.A. prowadzi swoją działalność na rozległym obszarze, administruje gruntami o powierzchni 552 hektarów i dysponuje znaczącym majątkiem, którego suma bilansowa przekracza 1 mld zł. Firma osiąga roczne obroty ze sprzedaży na poziomie ok. 260 mln PLN i zatrudnia ponad 1000 pracowników.
Działalność podstawowa GPW S.A. to ujmowanie, uzdatnianie i sprzedaż wody pitnej do odbiorców hurtowych, którzy dalej dostarczają wodę do klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Działalność operacyjna przedsiębiorstwa realizowana jest za pomocą systemu wodociągowego, w skład którego wchodzą...

 • Grażyna Knap
  AuthorGrażyna Knap
  Członek zespołu wdrożeniowego koncepcji ZPRK (RPCA) w GPW S.A.
 • Mirosław Szemla
  AuthorMirosław Szemla
  Członek zespołu wdrożeniowego koncepcji ZPRK (RPCA) w GPW S.A.
 • Tomasz M. Zieliński
  AuthorTomasz M. Zieliński
  Członek zespołu wdrożeniowego koncepcji ZPRK (RPCA) w GPW S.A.