tocTable of Contents
clearHide
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Controlling i zarządzanie»wrzesień 2020
Controlling i zarządzanie»wrzesień 2020

Optymalizacja procesów finansowo-księgowych, czyli rachunkowość XXI wieku

Zmieniający się świat wymusza zmiany w każdym obszarze. Zmiany te nie omijają też finansów i księgowości. W XXI wieku przedsiębiorstwa coraz częściej konkurują nie produktami, lecz doskonałością operacyjną i niskim poziomem kosztów. Zapewnienie wysokiego poziomu obsługi klientów wymaga bowiem szybkiej reakcji na ich potrzeby. Reakcję tę zagwarantować mogą wyłącznie sprawne, efektywne i rentowne procesy. W związku z tym w organizacji rachunkowości coraz bardziej odchodzi się od wykonania poszczególnych czynności ewidencyjnych na rzecz podejścia procesowego, czyli pełnej obsługi procesu biznesowego, np. od zamówienia do zapłaty.
Procesy biznesowe realizowane są w każdym przedsiębiorstwie, ale nie we wszystkich są zidentyfikowane, odpowiednio opisane i zoptymalizowane. Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych odbywa się najczęściej w momencie istotnych zmian organizacyjnych, wdrożenia systemów informatycznych lub w...

  • Milena Prządo
    AuthorMilena Prządo
    Menedżer Finansowy ds. Kontraktów Usługowych w Międzynarodowym Centrum Usług Wspólnych