tocTable of Contents
clearHide
RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
Controlling i zarządzanie»wrzesień 2020
Controlling i zarządzanie»wrzesień 2020

Wycena aktywów niematerialnych

Tematyka wyceny aktywów niematerialnych jest niemalże ziemią niczyją, tj. „nikt” lub „prawie nikt” „na horyzoncie” nie zna się na kuchni zagadnienia. Mowa bowiem o wycenie aktywów, których nie można dotknąć, ba, nawet nie można ich zobaczyć. Czasem istnieją w postaci wydanego certyfikatu, licencji czy innej formy nadania prawa, ale fizycznie ich… nie ma. Jest zatem wielu rzeczoznawców majątkowych znających się doskonale na wycenie nieruchomości, maszyn, urządzeń itp. Ale mało który podejmie się wyceny przedsiębiorstwa.
Zrozumienie istoty aktywów niematerialnych oraz ich wycena nie są wcale takie trudne. W artykule rozbierzemy na części pierwsze proponowane sposoby wyceny m.in. takich aktywów, jak: wartość firmy, projekty badawcze i rozwojowe, programy i licencje. Czym są aktywa niematerialne W artykule...

  • Maciej Skudlik
    AuthorMaciej Skudlik
    Ekspert w dziedzinie analiz ekonomicznych, wycen przedsiębiorstw oraz standardów rachunkowości