tocTable of Contents
clearHide
RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
Controlling i zarządzanie»wrzesień 2020
Controlling i zarządzanie»wrzesień 2020

W poszukiwaniu błędów w sprawozdaniach finansowych

Kreatywna księgowość, błędy w sprawozdaniach finansowych to hasła, które wzbudzają ambiwalentne emocje oraz rozbudzają wyobraźnię. Często z tymi zagadnieniami spotykamy się w prasie i telewizji, gdy słyszymy o skandalach finansowych o zasięgu lokalnym oraz tych znanych na całym świecie (Enron, Worldcom, Parmalat, Amber Gold). Metaforycznie kreatywna księgowość wpływająca na sprawozdanie finansowe utożsamiana jest z magicznymi sztuczkami, które poprawiają wyniki finansowe. Jednak jak to się faktycznie dzieje?
Początek roku jest okresem wzmożonego zaangażowania i prac związanych z realizowaniem szeregu obowiązków rachunkowych i podatkowych. To czas na składanie deklaracji rocznych oraz na zamykanie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych. Jest to trudny okres z uwagi na obowiązek...

  • Justyna Bartela
    AuthorJustyna Bartela
    Główna księgowa, trener szkoleniowy, zajęła pierwsze miejsce w konkursie Lider Księgowości 2017