tocTable of Contents
clearHide
RAPORTOWANIE
Controlling i zarządzanie»wrzesień 2020
Controlling i zarządzanie»wrzesień 2020

Mniej znaczy więcej

Od kilku lat poznaję Międzynarodowe Standardy Komunikacji Biznesowej (IBCS®). Skorzystam więc z nabytej wiedzy, ale zaznaczę, że każdy, kto trochę poznał zasady tworzenia raportów według IBCS®, może mieć nieco inny pomysł. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że końcowy efekt będzie się różnił tylko nieznacznie. Standardy IBCS® są opracowywane i stale rozwijane przez społeczność z całego świata. Potrzebą było wypracowanie zasad, które pozwalają szybciej i trafnie komunikować informacje biznesowe.
Kilka uwag Czy można przedstawić informacje z dwóch slajdów na jednym i zrobić to przejrzyście? W tym artykule opiszę transformację wizualizacji z prezentacji ING Bank Śląski S.A., Wyniki finansowe i biznesowe za IV kwartał 2019 roku. Na warsztat wziąłem tabelę pokazującą ,,Główne osiągnięcia...

  • Piotr Biliński
    AuthorPiotr Biliński
    IBCS® Certified Analyst Reports & Dashboards Partner