tocTable of Contents
clearHide
PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI
Controlling i zarządzanie»wrzesień 2020
Controlling i zarządzanie»wrzesień 2020

Czy kierownik miejsca powstawania kosztów (MPK) planuje wszystkie pozycje kosztów w swoim budżecie?

Sporządzenie budżetu jest bardzo skomplikowanym procesem. Wynika to z faktu, że jego realizacja wymaga wykonania licznych, skomplikowanych i wzajemnie skorelowanych zadań. Poszczególne czynności tego procesu realizowane są ponadto przez wielu pracowników z różnych działów. Już na wstępie warto uściślić, że przez proces sporządzania budżetu rozumiane będą zadania mające na celu ustalenie wartości poszczególnych pozycji budżetowych. Zatem nie będą analizowane tu czynności takie jak tworzenie tabel budżetowych, opracowywanie harmonogramów czy instrukcji jego sporządzania. Relacje opisanych zadań oraz osób je wykonujących mają istotny wpływ na jakość funkcjonowania systemu budżetowania. Mogą one decydować o tym, że system ten przynosi istotne i wymierne korzyści. Przeciwnie, niewłaściwe rozwiązania organizacyjne w tym zakresie mogą spowodować negatywną ocenę tego systemu zarządzania.
W niektórych przedsiębiorstwach istnieje tendencja, aby wszystkie pozycje budżetowe planowane były przez kierowników centrów kosztów. Główną przyczyną tego sposobu planowania budżetu jest: zwiększenie stopnia decentralizacji zarządzania,powierzenie pełnej odpowiedzialności za pozycje budżetowe...

  • Michał Chalastra
    AuthorMichał Chalastra
    Niezależny konsultant i wdrożeniowiec w Nord Controlling Gdynia, wykładowca controllingu na Uniwersytecie Gdańskim