tocTable of Contents
clearHide
PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI
Controlling i zarządzanie»wrzesień 2020
Controlling i zarządzanie»wrzesień 2020

Budżet działalności specjalistycznej poradni kardiologicznej

Zakres działalności przychodni zdrowia jest zróżnicowany. Generalnie przychodnie oferują świadczenia zdrowotne, czyli działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia. Należy wyróżnić przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej oraz przychodnie specjalistyczne. W ramach przychodni mogą działać różne poradnie wraz z usługami, np. badań USG. Ich zakres działalności zależy od przyjętego przez właścicieli modelu biznesowego. Niezależnie od tego, czy będą one miały podpisaną umowę o świadczenie usług zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia, czy też będą realizować świadczenia zdrowotne tylko komercyjnie.
W artykule opiszemy budżet specjalistycznej poradni kardiologicznej. Zazwyczaj takie poradnie prowadzą działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakres działalności specjalistycznej poradni kardiologicznej Zakres działalności specjalistycznej poradni kardiologicznej może być...

  • Dr n. med. Ilona Maciejewska
    AuthorDr n. med. Ilona Maciejewska
    lekarz kardiolog
  • Roman Kotapski
    AuthorRoman Kotapski
    Projektant i wdrożeniowiec systemów budżetowania i controllingu, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o.