tocTable of Contents
clearHide
PRZY KAWIE
Controlling i zarządzanie»wrzesień 2020
Controlling i zarządzanie»wrzesień 2020

Branża gastronomiczna jak nieudane ciasto

Kiedy wszystkie składniki się zgadzają, ciasto rośnie jak na drożdżach, ale po otwarciu piekarnika opada – kucharza (lub cukiernika) dopada rozczarowanie i bezradność. Tak też można w sposób metaforyczny opisać sytuację ekonomiczną w branży gastronomicznej.
Polska branża gastronomiczna była w doskonałej formie i wszystko wskazywało na to, że z roku na rok będzie miała się coraz lepiej. Restauratorzy borykali się wprawdzie z codziennymi problemami, ale dynamiczny rozwój tej gałęzi gospodarki sprawiał, że na rynku pojawiały się coraz nowsze technologie...

  • Andrea Smolarz
    AuthorAndrea Smolarz
    Dziennikarka magazynu „Controlling i Zarządzanie”