tocTable of Contents
clearHide
O TYM SIĘ MÓWI
Controlling i zarządzanie»wrzesień 2020
Controlling i zarządzanie»wrzesień 2020

Gospodarka 4.0 – ewolucja zamiast rewolucji?

Dla wielu polskich przedsiębiorstw idea Przemysłu 4.0 jest pojęciem niezwykle ważnym. Dotyczy zarówno wielkich międzynarodowych organizacji, jak i niewielkich zakładów. Każdy z nich, chcąc pozostać konkurencyjnym na rynku, musi wprowadzać nowoczesne rozwiązania podnoszące jakość i wydajność produkcji. Nie trzeba jednak przeprowadzać od razu rewolucyjnych zmian, aby przedsiębiorstwo stało się nowoczesną firmą, potrafiącą sprostać nowym wyzwaniom.
Z badania „W drodze ku Gospodarce 4.0”, które zostało przeprowadzone w 2019 r. przez wydawnictwo IDG, wynika, że polskie firmy są na początku drogi ku Przemysłowi 4.0. Innowacyjność i stopień zaawansowania procesów są niskie, a zaledwie 14% przedsiębiorstw ma opracowany strategiczny plan...