close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Controlling i zarządzanie»wrzesień-październik 2021
Controlling i zarządzanie»wrzesień-październik 2021

Przyszłość controllingu

Zmiany w otoczeniu biznesowym związane z digitalizacją procesów finansowych oraz zastosowaniem na szeroką skalę pracy zdalnej zmieniają również pracę zespołów controllingowych w przedsiębiorstwach. Zarówno w obszarze praktyki, jak i w świecie nauki dużo dyskutuje się dzisiaj o przyszłości controllingu oraz o roli controllerów w organizacjach.
Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badania ankietowego przeprowadzonego podczas webinaru Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) dotyczącego przyszłości controllingu1. Celem tego projektu było zbadanie poziomu kompetencji controllerów oraz ustalenie bieżącego i oczekiwanego za pięć lat...

  • Tomasz M. Zieliński
    AuthorTomasz M. Zieliński
    Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA, Prezes Zarządu w Akademii Controllingu Sp. z o.o.
  • Małgorzata Podskarbi
    AuthorMałgorzata Podskarbi
    Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV), Dyrektor Process Center w Volkswagen Poznań