close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
Controlling i zarządzanie»wrzesień-październik 2021
Controlling i zarządzanie»wrzesień-październik 2021

Praktyczne narzędzie do sporządzania cash flow

Rachunek przepływów pieniężnych, czyli cash flow, stanowi istotny element danych finansowych każdej większej firmy. W cash flow prezentowane są przepływy środków pieniężnych, które nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym – w podziale na działalności: operacyjną, inwestycyjną i finansową. W praktyce sporządzenie cash flow często powoduje problemy (cash flow „nie bilansuje się”, „nie uzgadnia”, „nie domyka”…).
Elementem decydującym o tym, czy jednostka może kontynuować działalność bez większych kłopotów, jest posiadanie przez nią zdolności płatniczej, a więc zdolności do regulowania zobowiązań z tytułu zakupów i innych płatności niezbędnych dla jej funkcjonowania. Zyskowność nie jest tożsama z...

  • Monika Karniewska-Mazur
    AuthorMonika Karniewska-Mazur
    Członek ACCA i Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, właściciel IndigoAccounting