close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
WSPARCIE TECHNOLOGICZNE
Controlling i zarządzanie»wrzesień-październik 2021
Controlling i zarządzanie»wrzesień-październik 2021

Alokacja kosztów – wyzwania i narzędzia dla praktycznej implementacji modelu

W każdej firmie istnieje potrzeba alokacji kosztów. Celem artykułu nie jest jednak obrona tej hipotezy, lecz próba spojrzenia na wyzwania związane z budową i wykorzystaniem alokacji kosztów za pomocą różnych narzędzi znajdujących się w zasięgu controllerów. W artykule zaprezentowane zostały spostrzeżenia i konkluzje oparte na praktyce przedsiębiorstw implementujących modele alokacji kosztów za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, systemów ERP czy specjalistycznych systemów wspierających procesy controllingu.
Czy rzeczywiście w każdym przedsiębiorstwie istnieje potencjał do wdrożenia modelu alokacji kosztów? Podstawowym argumentem „na tak” jest wartość dodana płynąca z dokładnego zrozumienia rentowności poszczególnych segmentów biznesu. Właściwa ocena udziału poszczególnych kanałów dystrybucji,...

  • Mariusz Sumiński
    AuthorMariusz Sumiński
    Dyrektor Zarządzający FlexiSolutions