close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Conrolling i zarządzanie»marzec 2021
Conrolling i zarządzanie»marzec 2021

Jak poprawić swoje przepływy pieniężne i rentowność poprzez zarządzanie zobowiązaniami handlowymi?

Pewien kupiec miał duże długi. Każdy wierzyciel próbował odzyskać swoje pieniądze, wysyłał więc do kupca wezwania do zapłaty. Dłużnik, zmęczony ilością otrzymywanych pism i ponagleń, postanowił napisać do swoich wierzycieli: „Drodzy Państwo. Otrzymałem wszystkie Wasze listy i wezwania. Co roku organizuję loterię, a otrzymane wezwania wrzucam do koszyka, losuję jedno i dług z tego pisma spłacam. W przypadku dalszego nagabywania mnie zostaną Państwo wykluczeni z loterii”. Dowcip zapożyczony z Internetu, a kupiec odważny. Niestety, w realnym świecie biznesu raczej nie możemy sobie pozwolić na takie „gesty” w stosunku do wierzycieli. Przedstawię zatem kilka propozycji konkretnych działań, jakie możemy podjąć po stronie zobowiązań handlowych, by poprawić swój cash-flow i pomóc zażegnać widmo zatorów płatniczych oraz korzystnie oddziaływać na rentowność.
„Aby czymś zarządzać, trzeba to zmierzyć” – Robert Kaplan Zacznijmy zatem od określenia: jaka jest obecnie nasza sytuacja po stronie zobowiązań handlowych, co i od kogo kupujemy, ilu mamy dostawców i na jakich warunkach z nimi współpracujemy, z iloma powinniśmy negocjować, co negocjować i...

  • Monika Hyra
    AuthorMonika Hyra
    Zastępca Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego, kierownik Działu Controllingu w firmie produkcyjnej