close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Conrolling i zarządzanie»marzec 2021
Conrolling i zarządzanie»marzec 2021

Ulga IP BOX a system controllingu przedsiębiorstwa

IP BOX to wprowadzona pod koniec 2018 r. przez nowelizację ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych ulga podatkowa, dzięki której przedsiębiorcy mogą obniżyć wymiar podatku dochodowego z bazowych 19% (lub 9% w przypadku małych podatników CIT) nawet do 5% podatku od części dochodu przedsiębiorstwa. Preferencyjną stawką mogą być objęte dochody uzyskane z wytworzonych przez podatnika kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W ten sposób ustawodawca premiuje sektory gospodarki oparte na wiedzy oraz stosowanie innowacji w przedsiębiorstwach. IP BOX ma zastosowanie nie tylko w przedsiębiorstwach, których podstawowa działalność operacyjna dotyczy wytwarzania IP (Intelectual Property), ale także w tych, które poczyniły nakłady na innowacje w swoich produktach.
Zastosowanie omawianej preferencji jest szerokie. Ustawodawca warunkuje, że stawką preferencyjną opodatkowany może zostać dochód z wytworzonych przez podatnika kwalifikowanych praw własności intelektualnej, którymi są m.in.: patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru...

  • Piotr Goguś
    AuthorPiotr Goguś
    Dyrektor finansowy firmy SUPERHOT