close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI
Conrolling i zarządzanie»marzec 2021
Conrolling i zarządzanie»marzec 2021

Symulacja Monte Carlo jako nowoczesne narzędzie w planowaniu płynności finansowej

Ostatnie miesiące pokazały, że w gospodarce dotkniętej lockdownem zarządzanie przedsiębiorstwem wiąże się z podejmowaniem decyzji w warunkach dużej niepewności, w oparciu o nieliczne dane dotyczące otoczenia biznesowego firmy oraz stale zmieniające się założenia. Dynamika otoczenia zewnętrznego sprawia, że firma musi na bieżąco planować, analizować i symulować liczne scenariusze rozwoju sytuacji rynkowej i reakcji firmy na nie. Częste, wymagające wysiłku analizy i symulacje niezliczonych skomplikowanych scenariuszy mogą stanowić czasochłonne zadania dla controllerów. Powszechnie stosowane opisowe metody analizy ryzyka, takie jak analiza wrażliwości i analiza scenariuszy, przy zastosowaniu podstawowych funkcji arkusza kalkulacyjnego, oferują ograniczony i nieprecyzyjny wgląd w przyszłą sytuację firmy, ponieważ koncentrują się tylko na subiektywnie wybranej małej liczbie scenariuszy spośród tysięcy możliwych. Pojawia się trudność w wyborze odpowiedniego scenariusza (i kombinacji wartości każdego z parametrów), który da najwyższą pewność przyniesienia oczekiwanych rezultatów.
Planiści, controllerzy czy kadra zarządzająca w niewielkim stopniu wykorzystują wiedzę z zakresu metod ilościowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Prawdopodobnie związane jest to z trudnościami w poprawnej interpretacji uzyskanych wyników symulacji, obawami o wystarczającą znajomością statystyki i...

  • Luiza Arcab
    AuthorLuiza Arcab
    Controller biznesowy, analityk biznesowy, biegły rewident