close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
Conrolling i zarządzanie»marzec 2021
Conrolling i zarządzanie»marzec 2021

Sprawozdawczość finansowa w dobie pandemii COVID-19

Pandemia koronawirusa SARS-Cov-2 wywarła negatywny wpływ na wiele płaszczyzn życia społecznego, gospodarczego, w tym również na działalność podmiotów i ich sprawozdania finansowe. Wpływ ten w dalszym ciągu jest trudny do oszacowania i oceny, a to budzi niepewność i może zagrażać kontynuacji działalności.
W marcu 2020 r. wiele jednostek zostało zaskoczonych nieoczekiwanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, który momentalnie wpłynął na prowadzenie działalności gospodarczej. Jednocześnie 31 marca 2020 r. przypadał termin na sporządzenie sprawozdania finansowego przez jednostki, których rok obrotowy...

  • Justyna Bartela
    AuthorJustyna Bartela
    Główna księgowa, trener szkoleniowy, zajęła pierwsze miejsce w konkursie Lider Księgowości 2017, doktorantka na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB