close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
ZASOBY LUDZKIE
Conrolling i zarządzanie»marzec 2021
Conrolling i zarządzanie»marzec 2021

Jak odnaleźć się w roli menedżera, czyli prowadzenie rozmów dotyczących informacji zwrotnej

Informacja zwrotna jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania pracownikami przez menedżera. Narzędzie to może być stosowane np. w połączeniu z ustalaniem celów. Konstruktywna informacja zwrotna pomaga pracownikom stać się bardziej samokrytycznymi i pozwala na przeanalizowanie swoich własnych wyników. Jest to niezbędne dla rozwoju działu i powinno być częścią rytuału u każdego menedżera. Kluczowa jest tu regularność: należy zadbać, by pracownicy otrzymywali w możliwie krótkim czasie konkretną i życzliwą informację zwrotną na temat ich zachowania (dotyczy to zarówno zachowania o charakterze pozytywnym, jak i negatywnym).
Niezależnie od tego, czy komunikacja odbywa się w przestrzeni wirtualnej czy twarzą w twarz, informacja zwrotna jest niezbędnym narzędziem, które powinno być praktykowane przez każdego menedżera. Nie można o niej zapominać, bo to ona pozwala utrzymać motywację i zaangażowanie jednostek w zespole. W...

  • Marcin Świerkocki
    AuthorMarcin Świerkocki
    Trener, coach, wykładowca, a także asesor weryfikujący kompetencje i uczestniczący w procesach rozwojowych