close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Controlling i zarządzanie»styczeń 2021
Controlling i zarządzanie»styczeń 2021

Projekt rachunku kosztów w Bahn Technik Wrocław

Bahn Technik Wrocław jest spółką wchodzącą w skład GRUPY TRAKCJA. To jeden z największych w Polsce podmiotów działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki. Spółka świadczy usługi z zakresu realizacji robót torowych z użyciem specjalistycznych maszyn oraz spawania, napawania i zgrzewania szyn na zasadach podwykonawstwa. Dynamicznie rosnąca w ostatnich latach konkurencja przyczyniła się do coraz większych problemów z pozyskaniem zleceń, a w konsekwencji do znaczącego obniżenia cen usług. Istotnym czynnikiem wpływającym na pozyskanie zleceń jest również zmieniająca się podaż usług, uzależniona głównie od liczby ogłaszanych przez PKP PLK S.A. przetargów, a także faz realizacji kontraktów warunkujących zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi świadczone przez Spółkę. W takiej sytuacji przedsiębiorstwa z branży zostały zmuszone do zwrócenia większej uwagi na kontrolę kosztów działalności. Istotne stało się posiadanie wiedzy zarówno o kosztach poszczególnych zasobów, działań, jakie są realizowane z ich wykorzystaniem, jak i o kosztach wynikających z niewykorzystania zasobów.
W niniejszym artykule został opisany projekt rachunku kosztów bazujący na koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK), opracowanego dla Bahn Technik Wrocław. Procesy zarządcze i wspomagające Siedziba Spółki znajduje się w wynajętych pomieszczeniach biurowych, na terenie zaplecza...

  • Michał Pluta
    AuthorMichał Pluta
    Dyrektor ds. controllingu Bahn Technik Wrocław Sp. z o.o.