close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Controlling i zarządzanie»styczeń 2021
Controlling i zarządzanie»styczeń 2021

Kalkulacja kosztu wytworzenia wyrobów w warunkach produkcji sprzężonej

Konstrukcja i funkcjonowanie rachunku kosztów w przedsiębiorstwie wytwarzającym wyroby są ściśle zdeterminowane przez jego profil produkcyjny. Specyficzne procesy produkcyjne wymagają stosowania szczególnych metod w ramach rachunku kosztów, co w największym stopniu odnosi się do kalkulacji. Dotyczy to między innymi przedsiębiorstw wytwarzających tzw. produkty sprzężone, czyli takie, których wytworzenie następuje w jednym procesie technologicznym. Zwykle jako rezultat produkcji sprzężonej powstaje produkt główny, najbardziej pożądany, oraz produkty o mniejszej wartości zbywczej lub użytkowej. Stanowi to wyzwanie dla właściwego ustalenia kosztu wytworzenia wyrobów.
Specyfika produkcji sprzężonej W wielu branżach efektem działalności wytwórczej są nie tylko główne produkty, ale również produkty dodatkowe, poboczne. Taka sytuacja występuje w przedsiębiorstwach stosujących procesy technologiczne, w wyniku których powstają dwa bądź powstaje więcej wyrobów...

  • Grzegorz Bucior
    AuthorGrzegorz Bucior
    Dyrektor Finansowy firmy Polskie Północne Pierze i Puch Sp. z o.o.
  • Paulina Rogawska
    AuthorPaulina Rogawska
    Polskie Północne Pierze i Puch Sp. z o.o.