tocTable of Contents
clearHide
CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Controlling i zarządzanie»wrzesień 2016
Controlling i zarządzanie»wrzesień 2016

Controlling w teatralnym otoczeniu non profit

W przypadku każdego środowiska biznesowego można zaobserwować wspólną, niezaprzeczalną i nadrzędną cechę – chęć osiągnięcia zysku lub zwrotu z zaangażowanego kapitału. Natomiast nie dla wszystkich kręgów biznesowych pojęcia „zysk” i „kapitał” oznaczają to samo. Dla jednych miernikiem rezultatu pracy będzie ekwiwalent w postaci pieniądza, a dla drugich w postaci osiągnięcia celu niematerialnego, wyższej idei. Przedsięwzięcia teatralne charakteryzują się kompilacją tych dwóch wymiarów lub tylko jednym z nich. Wielokrotnie można spotykać się z oburzeniem wywołanym przez zestawienie słów „biznes” i „sztuka”. Oczywiście nie chodzi tu o samą nomenklaturę, ale o istotę dobra, jakim jest kultura, dla której komercjalizacja jest zaprzeczeniem. Dobre określenie kapitału, zysku i celu może okazać się właściwym kierunkiem w zrozumieniu, na czym polega biznes w kulturze.
Wdrażając controlling w teatrze zdałem sobie sprawę z tego, że w zasadzie teatry jako instytucje można podzielić na trzy rodzaje: 1. Teatr publiczny powoływany i zarządzany przez organy państwowe, a także finansowany ze środków publicznych. Jego celem jest realizacja powszechnego dostępu do...

  • Aleksander Szafrański
    AuthorAleksander Szafrański
    Controller Finansowy Fundacji Krystyny Jandy na rzecz Kultury