close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
WSPARCIE TECHNOLOGICZNE
Controlling i zarządzanie»maj 2017
Controlling i zarządzanie»maj 2017

Automatyzacja kalkulacji wielowymiarowego i wielopoziomowego rachunku wyników w branży handlowo-dystrybucyjnej

Dążenie do uzyskania rzetelnej informacji o rentowności prowadzonej działalności często napotyka problemy w postaci zbyt złożonego procesu kalkulacji czy zbyt długiego czasu ich trwania. Tymczasem zastosowanie specjalistycznych narzędzi informatycznych pozwala na uzyskanie takich informacji nawet w ciągu kilku godzin, gdy liczba kombinacji elementów, dla których kalkulowany jest indywidualny wynik, przekracza 10 trylionów, jak w przypadku polskiej firmy z branży dystrybucyjnej.
Sytuacja wyjściowa Wdrożeniem objęto grupę kapitałową składającą się z kilkudziesięciu spółek działających w kilku krajach. W grupie wdrożony jest wspólny system rejestracji sprzedaży, w którym każda transakcja przypisywana jest do 8 wymiarów controllingowych: spółka, sprzedaż do grupy/na zewnątrz...

  • Bartłomiej Szymaniak
    AuthorBartłomiej Szymaniak
    Solemis Group Sp. z o.o.