close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI
Controlling i zarządzanie»maj 2020
Controlling i zarządzanie»maj 2020

Budżet kosztów wydziału produkcyjnego a budżet kosztów zleceń produkcyjnych – dwa spojrzenia

Podczas moich ostatnich wdrożeń systemów budżetowania i controllingu w różnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zadawano mi pytania: Jakie są różnice między budżetem kosztów wydziału produkcyjnego a budżetem kosztów zleceń produkcyjnych? Dziwiono się wręcz, po co taka ,,odmienność” czy różnorodność budżetów. W artykule staram się pokazać, że jednak warto wyodrębnić te dwa budżety, oraz przybliżyć ich zalety. Zwracam ponadto uwagę na ich wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Układ budżetu kosztów wydziału produkcyjnego może być różny i może zależeć od specyfiki działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego, jego wielkości, struktury organizacyjnej czy zastosowanej technologii produkcji. Wydział produkcyjny może być też różnie zorganizowany w zależności od branży....

  • Roman Kotapski
    AuthorRoman Kotapski
    Projektant i wdrożeniowiec systemów budżetowania i controllingu, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o.