close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Controlling i zarządzanie»styczeń 2020 r.
Controlling i zarządzanie»styczeń 2020 r.

Robotyzacja i automatyzacja procesów zarządzania płynnością finansową na przykładzie wdrożenia raportu „cash flow” w firmie z branży budowlanej

Zarządzanie procesem planowania przepływów pieniężnych w podmiotach z branży budowlanej, przy wykorzystaniu automatyzacji i robotyzacji, jest niedoceniane w wielu organizacjach. Obszar ten postrzegany jest często jako tak bardzo nieuchwytny i zależny od wielu zmiennych czynników, że trudny do opisania, a co dopiero do zautomatyzowania. W niniejszym artykule pokażemy praktyczne zastosowanie łatwo dostępnych na rynku narzędzi do stworzenia automatycznej prognozy przepływów finansowych w branży budowlanej.
Znaczenie cash flow dla firm z branży budowlanej Rozważając wagę i znaczenie zarządzania finansami firmy, często mówi się „Cash Is King”. Bez względu na to, czy firma jest na etapie wzrostu czy przejściowych perturbacji, bezspornym pozostaje, że skuteczne zarządzanie przepływami pieniężnymi i...

  • Katarzyna Szymczak-Dampc
    AuthorKatarzyna Szymczak-Dampc
    Dyrektor ds. Strategii Finansowej Dekpol S.A.
  • Bartłomiej Szymaniak
    AuthorBartłomiej Szymaniak
    Dyrektor BI Build IT Up Sp. z o.o. Lider Grupy ICV Pomorze