close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI
Controlling i zarządzanie»styczeń 2019
Controlling i zarządzanie»styczeń 2019

Być ponad budżetem, czyli koncepcja beyond budgeting

Przełom roku jest w każdym przedsiębiorstwie okresem, w którym podsumowujemy swoje osiągnięcia, tworzymy nowe plany i wytyczamy cele na kolejny okres. Odzwierciedleniem tych działań są między innymi utworzone budżety. Tworzymy je najczęściej jako sumę budżetów jednostek organizacyjnych, których przedstawiciele są odpowiedzialni za ich wykonanie. Coraz częściej można jednak zauważyć, że budżetowanie – zamiast pełnić funkcję skutecznego narzędzia wspomagającego zarządzanie – hamuje efektywność organizacji i osłabia jej elastyczność. Warto więc zastanowić się nad przyczynami takiego stanu rzeczy i działaniami, jakie możemy podjąć, by budżet wspierał nasz rozwój, zamiast go ograniczać.
W swojej praktyce zawodowej wielokrotnie miałam okazję zarówno tworzyć budżety ustanawiane odgórnie przez zarządy spółek, jak i współuczestniczyć w ustanawianiu i scalaniu budżetów wychodzących od kierowników jednostek organizacyjnych. O ile jest to niewątpliwie narzędzie sprzyjające zwiększeniu...

  • MARTA CELEJ
    AuthorMARTA CELEJ
    CEO spółki doradczej Create Value Sp. z o.o.