close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
Controlling i zarządzanie»lipiec 2019
Controlling i zarządzanie»lipiec 2019

Od zamówienia do płatności – procesowe podejście do księgowości

Wraz ze zmieniającym się otoczeniem, postępem technologicznym i globalizacją pojawiła się potrzeba unowocześnienia wielu dziedzin, w tym zarządzania. Nowoczesne podejście do zarządzania nie ominęło także strefy księgowości i finansów. Zmiana ta nastąpiła w konsekwencji wkroczenia outsourcingu w świat finansów i księgowości oraz powstania pierwszych nowoczesnych centrów usług biznesowych.
W celu lepszego i optymalnego zarządzania sferą finansów cała ich przestrzeń została podzielona na procesy. Jednym z podstawowych, odpowiedzialnych za szeroki zakres czynności związanych z zakupami, od odbioru faktur od dostawców po ich płatność, jest proces P2P (z ang. Procure to Pay – od...

  • Milena Prządo
    AuthorMilena Prządo
    Kierownik działu finansowo-księgowego w Międzynarodowym Centrum Usług Wspólnych