Magazyn „Controlling i Zarządzanie” w Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości

W Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości, które wydaje Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ukazał się artykuł dra hab. inż. Romana Kotapskiego prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pt. Przegląd dorobku z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu magazynu ,,Controlling i Zarządzanie” w latach 2015-2022

Artykuł przedstawia zakres zainteresowań praktyków w obszarze controllingu, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi oraz wsparcia informatycznego w tych obszarach. Celem artykułu była weryfikacja i ocena poruszanych problemów w opublikowanych dotąd ponad 700 artykułów głównie przez praktyków. 

Magazyn „Controlling i Zarządzanie” ukazuje się od 2015 roku, a od grudnia 2021 roku jest w pełni zdygitalizowany. Zapraszamy do lektury artykułu 

News