Patronujemy ciekawym wydarzeniom w świecie finansów

Już w najbliższym czasie po wakacjach i urlopach czekają nas ciekawe spotkania, konkursy czy konferencje w gronie praktyków i naukowców. Są to okazje do wymiany myśli, pomysłów i ciekawych dyskusji. Wśród prelegentów i uczestników tych wydarzeń są też autorzy artykułów w magazynie „Controlling i Zarządzanie”. Patronujemy takim wydarzeniom. 

AZYMUT DLA CFO – ODPORNOŚĆ FIRMY, PŁYNNOŚĆ FINANSOWA I WYŻSZA WARTOŚĆ DODANA PRODUKTÓW

Społeczność dyrektorów i przedsiębiorców Business Dialog na co dzień spotyka się w 12 regionalnych oddziałach na co miesięcznych śniadaniach biznesowych. Natomiast dwa razy w roku CEO, CFO, przedsiębiorcy z tej społeczności rozmawiają w Warszawie na konferencji, która zawsze odbywa się na Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych. 

Klub Dyrektorów Finansowych ,,Dialog” w dniu 6.09.2022 r. w Warszawie organizuje konferencję Azymut dla CFO – odporność firmy, płynność finansowa i wyższa wartość dodana produktów. 

Konferencja zachowuje dialogowy i praktyczny charakter jak wszystkie wydarzenia Business Dialog. Jej celem jest przedstawienie rekomendacji wypracowanych w poszczególnych programach edukacyjno-doradczych, np. Digital Finance Excellance (usprawnianie i automatyzacja procesów) https://dfe.org.pl/ czy Made in Poland/Wyprodukowane w Polsce (nowe i przebudowujące się łańcuchy dostaw) https://wyprodukowanewpolsce.org.pl/, oraz ostateczne ich doszlifowanie, aby stały się w pełni użyteczne w zarządzaniu finansami czy operacjami, a także w zarządzaniu strategicznym.

Każdy może zabrać głos!!!!

Więcej informacji i link do rejestracji https://kdfdialog.org.pl/wydarzenie/kdfdialog-06092022/  

FORUM DYREKTOR FINANSOWY 2023

FORUM DYREKTOR FINANSOWY 2023 w Warszawie w dniach 6-7.10.2022 r. odbędzie się premierowa debata roku. Głównym jej tematem będzie wpływ skutków pandemii oraz zmieniających się uwarunkowań polityczno-ekonomicznych na rolę i priorytety pracy Dyrektora Finansowego. 

Podczas uroczystej Gali 6.10.2022 r. uhonorowana zostanie osoba, która jako dyrektor finansowy w imponujący sposób wpływa na odporność i rozwój firmy. Misją Konkursu CFO Roku jest wyeksponowanie i uhonorowanie wybitnych polskich dyrektorów finansowych oraz rekomendowanie najlepszych praktyk zarządzania finansami dla rozwoju biznesu w Polsce. Wśród członków jury są m.in. autorzy artykułów na naszych łamach jak Iwona D. Bartczak i Bartosz Radziszewki oraz Roman Kotapski – wydawca magazynu Controlling i Zarządzanie.

Szczegółowe informacje i program na stronie: https://forum-dyrektorfinansowy.pl

XVI ZJAZD UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU CONTROLLINGOWEGO EURECA

W dniach 6 i 7 października 2022 odbędzie się XVI zjazd użytkowników systemu controllingowego EURECA. 

Po 2 latach pandemii i spotkań on-line z użytkownikami Eureki, wracamy do formy stacjonarnej i kładziemy nacisk na warsztaty, konsultacje i bezpośrednią wymianę dobrych praktyk między uczestnikami. Przed nami dynamiczne czasy i uważne spoglądanie na wskaźniki. Czasy, w których nieprzygotowane biznesy będą miały trudniej, a sprawne, wyposażone w świetny controlling, będą mogły rosnąć szybciej.

Jak wykorzystać nadchodzący czas na wzrost swój i swojej firmy?

Szczegółowe informacje i program na stronie: https://eureca.com.pl/pok/zjazd-2022/ 

XVI KONGRES ICV POLSKA (CIA 2022)

W dniach 10-11.10.2022 r. w Poznaniu spotkamy się na XVI Kongresie ICV Polska (CIA 2022). CONTROLLING INTELLIGENCE ADVENTURE (CIA 2022) – to największy międzynarodowy kongres dla CFO, finansistów i controllerów w Europie Środkowo-Wschodniej organizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV). Czekamy na ciekawe wystąpienia dotyczące zwinnego zarządzania w controllingu (agile controlling) oraz zrównoważonego rozwoju i digitalizacji. 

Podczas kongresu wystąpią autorzy artykułów publikowanych w magazynie Controlling i Zarządzanie jak Małgorzata Podskarbi z Volkswagen Poznań oraz dr Tomasz M. Zieliński Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA. 

Szczegółowe informacje i program na stronie https://controllingintelligenceadventure.pl/ 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ SEKTORA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ – STAN I WYZWANIA

Międzynarodowa Konferencja Naukowa SPRAWOZDAWCZOŚĆ SEKTORA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW (MMP) W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ – STAN I WYZWANIA, organizowana przez Sopocką Akademię Nauk Stosowanych, odbędzie się w Sopocie w dniach 20-21.10.2022 r. Konferencja jest wydarzeniem, które będzie doskonałą okazją do podjęcia rozważań nad kierunkami doskonalenia raportowania sektora MMP, a także będzie stanowić impuls dla pogłębienia współpracy między ośrodkami naukowymi i biznesem. Podczas konferencji zaprezentowane będą wyniki badań jakie prowadzono z partnerskimi uczelniami z 9-ciu krajów: Białoruś, Chorwacja, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Polska, Rumunia, Ukraina i Węgry.

Zakres tematyczny poruszany na konferencji obejmował będzie następujące zagadnienia:

• Rola i znaczenie sektora mikro i małych przedsiębiorstw w gospodarce,

• Regulacje prawne funkcjonowania sektora MMP w krajach ESW,

• Sprawozdawczość finansowa sektora MMP w krajach ESW,

• Raportowanie niefinansowe w sektorze MMP w krajach ESW,

• Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw sektora MMP,

• Digitalizacja i cyfryzacja procesów przedsiębiorstw sektora MMP,

• Kierunki doskonalenia sprawozdawczości sektora MMP w krajach ESW dla ich zrównoważonego rozwoju.

Szczegółowe informacje na stronie: https://msereporting.pl/ 

XIV FORUM RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW

BDO ACADEMY organizuje w dniach 27-28.10.2022 w Warszawie XIV Forum Rachunkowości i Podatków, które będzie poświęcone zmianom w regulacjach zarówno rachunkowych jak i podatkowych, wprowadzonym w 2022 roku oraz planowanym od 2023 roku. Poruszane tematy na forum to m.in.: 

• standaryzacja raportowania finansowego (XML, ESEF, raportowanie ESG),

• oprogramowanie w chmurze – zasady sprawozdawczości,

• hiperinflacja i jej wpływ na sprawozdawczość finansową,

• ostatnie zmiany w UoR, krajowych standardach rachunkowości i MSSF,

• zmiany stawek referencyjnych i ich wpływ na wycenę instrumentów finansowych i rachunkowość zabezpieczeń,

• wakacje kredytowe i ich skutki w sprawozdaniach finansowych.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.szkolenia-bdo.pl/ 

Patronat medialny magazynu ,,Controlling i Zarządzanie”.

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej