Wrześniowo-październikowy numer magazynu „Controlling i Zarządzanie” już dostępny

Redakcja magazynu „Controlling i Zarządzanie” https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/ przygotowała kolejny – mamy nadzieję - ciekawy numer pisma dla naszych Czytelników. Najnowszy numer 5(49)/2022 już jest dostępny w wersji elektronicznej. 

Tradycyjnie rozpoczynamy od wywiadu. Tym razem wywiad poświęcamy wyzwaniom dla menedżerów w zakresie controllingu zakupów. O tych wyzwaniach opowiada Małgorzata Podskarbi Head of Process Center – Center of Excellence for General Purchasing w Volkswagen. Zachęcamy do wywiadu pt. Controlling zakupów – wyzwania dla menedżerów… Zapraszamy również do lektury wywiadu w bezpłatnej Strefie Wolnego Dostępu.

Jednym z elementów kalkulacji kosztów produkcji wyrobu są koszty wykonania oprzyrządowania do maszyn produkcyjnych. Roman Kotapski wdrożeniowiec w zakresie budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwie BRZ MARINA, członek Jury Konkursu CFO Roku w artykule pt. Kalkulacja i rozliczanie kosztów wykonania oprzyrządowania do maszyn produkcyjnych omawia problemy z tym związane jak choćby składniki kalkulacji kosztów samego wykonania oprzyrządowania.

Storytelling staje się coraz popularniejszy wśród controllerów i nie tylko. Michał Szudejko Dyrektor finansowy w TVN Grupa Discovery w artykule pt. Storytelling oparty na danych – narzędzie pracy controllera (warsztat) stanowi rozwinięcie opracowania przedstawionego w numerze 4(48)/2022. Tym razem przedstawia m.in..:

• niuanse budowania opowieści,

• pokazuje przykładowe stosowane techniki,

• wizualizację opowieści z przykładami.

Czy controlling może być świetny? Paweł Musiał z Controlling Systems w artykule pt. Jak zbudować świetny controlling w trudno przewidywalnych czasach? dzieli się swoimi obserwacjami i konkretnymi faktami, które skłaniają do powiedzenia, że controlling może być:

• formą kontroli,

• funkcją wsparcia dyrektora finansowego,

• po prostu „świetny” i wspierać menedżerów w realizacji celów biznesowych. To musi być poczucie menedżerów i zarządu, a nie samych controllerów.

Jakie zadania wykonują controllerzy w Polsce? Ile czasu poświęcają na ich realizację? Na te pytania odpowiada Tomasz M. Zieliński Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA w swoim artykule pt. Jakie zadania wykonują controllerzy w Polsce.

Komunikacja służy skuteczności CFO. Aby ją uzyskać, można oddziaływać z pozycji władzy wynikającej ze stanowiska czy dostępu do danych. Ale lepiej, jeśli CFO użyje swoich zdolności interpersonalnych. O komunikacji dyrektora finansowego z ,,resztą świata” w przedsiębiorstwie pisze Iwona D. Bartczak szefowa Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, członek Jury Konkursu CFO Roku w artykule pt. Wiedzieć więcej, pozyskiwać sojuszników – najważniejsze cele komunikacji CFO.

Analiza wyników w spółce niejednokrotnie odbywa się tylko na podstawie zgrupowanych danych dotyczących przychodów, kosztów czy wyników jednostki. Czy w rzeczywistości zarządzania przedsiębiorstwem taka analiza jest wystarczająca? Mariola Kotłowska kontroler finansowy w artykule pt. Analiza kosztu jednostkowego w ocenie rentowności prowadzonej działalności odpowiada, że absolutnie nie oraz dlaczego.

Część CFO czuje, że pozostaje w tyle i że bez rozwinięcia strategii i wdrożenia transformacji cyfrowej będzie mieć znacznie trudniej niż konkurencja, która to zrobi. CFO muszą zdecydować, czy być pionierami transformacji cyfrowej, czy być adoptującymi lub jej obserwatorami. O współczesnej roli i zadaniach CFO pisze Bartosz Radziszewski Partner Business Dialog, przewodniczący Jury Konkursu CFO Roku w artykule pt. CFO 2022 – strażnik równowagi celów krótko- i długoterminowych. 

Budżetowanie 2.0 jako wizja procesu, który potrafi szybciej i dokładniej odpowiadać na potrzeby wszystkich uczestników, opiera się na sprawnym przygotowaniu różnych wersji budżetu zgodnie z hipotezami sygnalizowanymi przez zarząd, controlling lub biznes. Mariusz Sumiński Dyrektor zarządzający we FlexiSolutions w swoim najnowszym artykule pt. Budżetowanie 2.0 – jak sprawić, by przygotowanie budżetu nie męczyło podpowiada jak zrealizować tę wizję.

Jeśli mamy już dobry plan i faza planowania odbyła się zgodnie ze sztuką, możemy startować z realizacją projektu. Niestety często zdarza się, że właśnie w fazie realizacyjnej projekt odnosi największą porażkę, a działania z najpiękniej zaprojektowanego harmonogramu kończą się fiaskiem. Dlaczego tak się dzieje? Ewelina Adamczuk, Tomasz Wrzesiewski, Marek Dohnalik, zespół specjalistów, wdrożeniowców i praktyków zarządzania projektami pisze o tym w artykule pt. Optymalizacja vs pobożne życzenia – dlaczego projekty nie idą zgodnie z planem, czyli o monitorowaniu w projekcie.

I na zakończenie w naszym stałym cyklu Przy kawie…. Andrea Smolarz w artykule pt. Domek z kart. O przyszłości rynku papierniczego przedstawia wyzwania branży wydawniczej w Polsce w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na surowce i zakłócenia w łańcuchach dostaw. 

Zapraszamy do ciekawej lektury.

Zapraszamy również do strefy wolnego dostępu, a w niej umożliwiamy bezpłatny dostęp do:

• wywiadów, 

• O tym się mówi,

• Wieści z rynku.

Sukcesywnie otwieramy dostęp do treści w wymienionych działach w wydaniach archiwalnych. 

Autorzy dzielą się swoimi doświadczeniami z których warto skorzystać. 

Zapraszamy do ciekawej i inspirującej lektury!

Zapraszamy do lektury najnowszego magazynu „Controlling i Zarządzanie”.

Nie zapomnij o dostępie do profesjonalnej bazy wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem! 

https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/prenumerata 

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej