Inwentaryzacja środków trwałych w praktyce

Zgodnie z ustawą o rachunkowości środki trwałe powinny podlegać okresowej inwentaryzacji. Cele inwentaryzacji są następujące:

• ustalenie rzeczywistego stanu środków trwałych (co faktycznie organizacja posiada),

• zidentyfikowanie środków trwałych przestarzałych, uszkodzonych i nienadających się do użytkowania,

• na podstawie powyższych danych – urealnienie stanu środków trwałych w rejestrze środków trwałych i księgach rachunkowych.

Jeśli chodzi o terminy, inwentaryzację środków trwałych należy przeprowadzić nie rzadziej niż raz na cztery lata. Zwykle początek inwentaryzacji środków trwałych następuje nie wcześniej niż trzy miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończenie spisu ma miejsce do 15 dnia następnego roku. Pozwala to uchwycić środki trwałe według stanu najbliższego dacie bilansowej, co bardzo ułatwia pracę w zakresie rozliczania różnic inwentaryzacyjnych według stanu na koniec roku obrotowego.

Inwentaryzację środków trwałych czas już zacząć. Trzeba się do niej odpowiednio przygotować i zorganizować całe to przedsięwzięcie. Monika Karniewska-Mazur z IndigoAccounting w artykule pt. Inwentaryzacja środków trwałych w praktyce przedstawia jak ją zorganizować oraz uniknąć potencjalnych problemów. Artykuł ukazał się w ostatnim wydaniu magazynu „Controlling i Zarządzanie” nr 4(48)/2022.

Zapraszamy również do strefy wolnego dostępu, a w niej umożliwiamy bezpłatny dostęp do:

• wywiadów, 

• O tym się mówi,

• Wieści z rynku.

Sukcesywnie otwieramy dostęp do treści w wymienionych działach w wydaniach archiwalnych. 

Autorzy dzielą się swoimi doświadczeniami z których warto skorzystać. 

Zapraszamy do ciekawej i inspirującej lektury!

Zapraszamy do lektury najnowszego magazynu „Controlling i Zarządzanie”.

Nie zapomnij o dostępie do profesjonalnej bazy wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem! 

https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/prenumerata 

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej