Jak żyć w projektowej rzeczywistości, a nie w (projektowej) alternatywnej rzeczywistości?

Dobry plan nie zrealizuje się sam, a bez planu sukces nie jest możliwy. Jednym z powodów, dla których proces planowania i harmonogramowania we współczesnych organizacjach jest na relatywnie niskim poziomie jest to, że osoby przygotowujące plany nader często budują je na nierzeczywistych przesłankach: 

• potwierdzają nierealistyczne terminy, 

• nie kontrolują obciążenia zasobów rzadkich, 

• wychodzą z założenia, że jakoś to będzie. 

Godzą się na porażkę, nie podejmując działań zawczasu, szczególnie wtedy, gdy można jeszcze dokonać korekt, przesunięć, transferu zasobów, renegocjacji planowanego obciążenia kluczowych osób w projekcie. W efekcie harmonogramy, które powstają, są odrealnione a tym samym nie wnoszą żadnej wartości do procesu monitorowania i raportowania przebiegu projektu.

Dodatkowo, większość zadań, szczególnie te mniej istotne, zawiera nieuzasadnione rezerwy czasowe, multiplikując zjawisko prokrastynacji. W efekcie obserwujemy kumulację działań, zarówno tych ze ścieżki krytycznej jak i pozostałych, przypisanych do zasobów rzadkich. Jest to więc samospełniająca się przepowiednia. Na zadane pytanie, dlaczego się nie udało, większość kierowników projektów wciąż odpowiada – bo mieliśmy za mało czasu. Czyżby?

Największe projektowe przewinienia – błędy, które są popełniane zanim jeszcze cokolwiek zdąży pójść nie tak w trakcie realizacji harmonogramu projektu przedstawia zespół specjalistów, wdrożeniowców i praktyków zarządzania projektami Tomasz Wrzesiewski, Marek Dohnalik, Ewelina Adamczuk w artykule pt. Jak żyć w projektowej rzeczywistości a nie w (projektowej) alternatywnej rzeczywistości? w magazynie „ Controlling i Zarządzanie” nr 3(47)/2022.

Przeczytaj też: T. Wrzesiewski, M. Dohnalik, E. Adamczuk Start czy falstart? Jak planować skutecznie, czyli harmonogramowanie w prakryce , „Controlling i Zarządzanie” nr 2(46)/2022

Zapraszamy do ciekawej i inspirującej lektury artykułu i najnowszego numeru magazynu „Controlling i Zarządzanie”!

Nie zapomnij o dostępie do profesjonalnej bazy wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem! 

https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/prenumerata 

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej