XIV Międzynarodowa Konferencja WIEDZA – GOSPODARKA – SPOŁECZEŃSTWO - CMQ 2022

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa WIEDZA – GOSPODARKA – SPOŁECZEŃSTWO - CMQ 2022 organizowana jest przez Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbędzie się w dniach 26-27 października 2022 r. (środa-czwartek).

Główne obszary tematyczne konferencji to m.in.: Automatyzacja i robotyzacja procesów biznesowych • Controlling i rachunkowość w zarządzaniu organizacjami • Cyfrowe miejsca pracy – moda czy trend? • Innowacyjne modele kształtowania kompetencji studentów • Innowacyjność i przedsiębiorczość • Komercjalizacja badań naukowych • Marketingowe aspekty zarządzania przedsiębiorstwem • Problemy jakości i zarządzania produktem • Rozwój biznesu po pandemii COVID-19 • Systemy informacyjne i informatyczne w zarządzaniu • Sztuczna inteligencja w Przemyśle 4.0.

Program i szczegóły organizacyjne dotyczące konferencji znajdują się na stronie: https://cmq.uek.krakow.pl/ 

Patronat medialny nad konferencją objęła Redakcja magazynu „Controlling i Zarządzanie”

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej