XIV Międzynarodowa Konferencja WIEDZA – GOSPODARKA – SPOŁECZEŃSTWO CMQ 2022. Wirtualna studencka sesja naukowa

24 maja 2022 roku wirtualna studencka sesja posterowa rozpoczęła tegoroczną XIV Międzynarodową Konferencję WIEDZA – GOSPODARKA – SPOŁECZEŃSTWO- CMQ 2022 organizowaną przez Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Temat przewodni tej sesji zatytułowano: Industry 4.0 in the practice of enterprises, local governments and NGO’s (Przemysł 4.0 w praktyce przedsiębiorstw, samorządów i NGO).

Tegoroczna sesja studencka została zrealizowana w dwóch panelach, pierwszy obejmował sesję posterową a drugi sesję referatową. Prezentowane postery podejmowały problemy badawcze związane z przemysłem 4.0, zarówno z perspektywy przedsiębiorstwa, jak i samorządu. W drugiej części prezentowane były referaty, będące efektem badań własnych autorów.

Szczegółowy opis zakończonej sesji studenckiej znajduje się na stronie: https://cmq.uek.krakow.pl/2022/05/25/studencka-sesja-naukowa-podsumowanie-obrad/ 

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej