Budżet strategiczny w przedsiębiorstwie – jak go przygotować

Budżet strategiczny to narzędzie służące do weryfikacji stanu realizacji zamierzeń ujętych w strategii przedsiębiorstwa. Pozwala on na dokonanie oceny, czy i na ile, w świetle najlepszej dostępnej wiedzy, w zadanym horyzoncie czasowym, przedsiębiorstwo realizuje te zamierzenia. Również racjonalizuje poziom oczekiwań co do rezultatu procesu budżetowania rocznego. Jest też narzędziem komunikacji z interesariuszami, w tym właścicielami i pracownikami.

Michał Szudejko, Dyrektor Finansowy w TVN Grupa Discovery, w artykule pt. Budżet strategiczny w przedsiębiorstwie w magazynie „Controlling i Zarządzanie” nr 3(47)/2022 przedstawia problematykę sporządzania i realizacji budżetu strategicznego. Omawia w nim m.in.:

• poziom szczegółowości budżetu strategicznego,

• kto ma przygotować budżet strategiczny, 

• wykorzystanie technik budżetowania podczas jego przygotowania,

• termin przygotowania budżetu strategicznego,

• przebieg negocjacji budżetowych podczas pracy nad budżetem.

Zapraszamy do ciekawej i inspirującej lektury artykułu i najnowszego numeru magazynu „Controlling i Zarządzanie”!

Nie zapomnij o dostępie do profesjonalnej bazy wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem! 

https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/prenumerata 

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej