Controlling w firmach projektowych

Kluczową umiejętnością w controllingu projektowym jest wypracowanie jednolitego, korporacyjnego szablonu raportowania zarządczego wszystkich kontraktów. Powtarzalność procesów budżetowania, prognozowania i monitorowania wyników projektu gwarantuje możliwość konsolidacji wyników operacyjnych na poziomie segmentów biznesowych oraz całego przedsiębiorstwa. Jednolite mechanizmy rozliczeń zarządczych – kalkulacja przychodu „wytworzonego” czy alokacja kosztów – tworzą spójne ramy dla funkcjonowania systemu controllingu w przedsiębiorstwie o charakterze organizacji projektowej. Powstają zatem pytania:

Co wyróżnia controlling projektów?

Jak ujmować przychody dotyczące projektów?

Jak alokować koszty i inne rozliczenia zarządcze?

Jak rozróżniać projekty inwestycyjne i kosztowe?

Jak wykorzystać system informatyczny w controllingu projektów?

W artykule pt. Controlling w firmach projektowych jego autor Mariusz Sumiński Dyrektor Zarządzający we FlexiSolutions, przedstawia spektrum typowych praktyk controllingu projektowego, opierając się na praktycznych przykładach przedsiębiorstw, w których wdrożono nowoczesne narzędzia zapewniające integralność raportowania wyników zarządczych i monitorowania efektywności kontraktów. 

Zapraszamy do ciekawej i inspirującej lektury artykułu i najnowszego numeru magazynu „Controlling i Zarządzanie”!

Nie zapomnij o dostępie do profesjonalnej bazy wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem! 

https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/prenumerata 

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej