Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego planowanie i kontrolę w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej, czyli …. jak pilnować śmieci i nie tylko

Branża usług komunalnych, jak każda inna, musi kontrolować stan swoich finansów. W związku z tym dane, nie tylko finansowe, o działaniu przedsiębiorstwa muszą być zbierane i dostarczane kadrze zarządzającej w odpowiednim czasie. Opóźnienia w dostępie do tych informacji przekładają się na konkretne straty przedsiębiorstwa. 

Przemysław Mirecki z Asseco Business Solutions S.A. w artykule pt. Wdrożenie systemu informatycznego wspomagający planowanie i kontrolę w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej w magazynie „Controlling i Zarządzanie” nr 3(47)/2022 przedstawia zakres i problemy, które trzeba było pokonać podczas tego wdrożenia. Celem wdrożenia w spółce komunalnej było m.in.:

• skrócenie czasu przygotowania raportów miesięcznych,

• ujednolicenie arkuszy budżetowych,

• kontrola zakupów,

• symulacja rentowności usług,

• stopniowe przejście na nowe narzędzie informatyczne, które nie spowoduje ,,przewrotu” w pracy.

Zapraszamy do ciekawej i inspirującej lektury artykułu i najnowszego numeru magazynu „Controlling i Zarządzanie”!

Nie zapomnij o dostępie do profesjonalnej bazy wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem! 

https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/prenumerata 

News