Rozliczenie kosztów pracy brygady

Kalkulacja kosztów i rozliczenie kosztów brygad lub innych zespołów pracowniczych jest istot¬nym elementem kosztów usług czy ustalania ich ceny. Roman Kotapski, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o., w artykule pt. Rozliczenie kosztów pracy brygady w magazynie „Controlling i Zarządzanie” nr 3(47)/2022 przybliży Czytelnikom:

• zakres kosztów zasobów ludzkich, 

• budżet kosztów zasobów ludzkich,

• zasady i elementy kalkulacji kosztów roboczogodziny pracownika,

• planowanie aktualizację stawki roboczogodziny pracownika,

• rozliczenie kosztów brygady na odbiorców,

• zakres instrukcji zasad kalkulacji i rozliczania brygady. 

Artykuł to gotowy praktyczny przykład do wykorzystania w pracy controllera.

Zapraszamy do ciekawej i inspirującej lektury artykułu i najnowszego numeru!

Nie zapomnij o dostępie do profesjonalnej bazy wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem! 

https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/prenumerata 

Budżet kosztów zasobów ludzkich, jego analiza i aktualizacja, jak zbudować elementy zarządzania zasobami ludzki z wykorzystaniem rachunkowości zarządczej będą omawiane podczas autorskiego szkolenia pt. Budżetowanie w przedsiębiorstwie, które organizuje Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA we Wrocławiu w dniach 30-31.05.2022 r. 

Program i informacje organizacyjne znajdują się na stronie https://www.brz-marina.pl/szkolenia/budzetowanie-w-przedsiebiorstwie  

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej