Wyzwania controllingu – szansa na zmianę, czy konieczny przymus?

Zmiana będąca stałym elementem działalności jest z pewnością dobrze znana każdemu przedsiębiorcy. W kontekście konieczności sprawnego dostosowania biznesu do nowych warunków - w dzisiejszym otoczeniu gospodarczym nabiera jeszcze większego znaczenia. Współczesny controlling jest kluczowym wsparciem w tym procesie, stanowiąc o sukcesie szybkiego zdiagnozowania tego „co” i „w jakim zakresie” firma powinna zmienić, by przygotować się na nowe wyzwania. Porządkując najważniejsze wyzwania można je podsumować w formie controllingowej mapy wyzwań 5P składającej się z następujących elementów:

Partnerstwo i rozumienie biznesu,

Przewidywalność i predykcja,

Potrzeby informacyjne oraz szybkość ich realizacji.

Park narzędziowy, 

Pracownicy oraz ich kompetencje.

Ciągła transformacja roli controllerów jest czymś nieodzownym – jakie zatem wyzwania, stoją przed controllerami? Czy są one koniecznością, czy jednak można dostrzec w nich szansę na zmianę i wzmocnienie roli, którą pełnią? 

Odpowiedź na powyższe pytania nie jest oczywista, ale w artykule, który napisał Szymon Szawerna, Dyrektor Biura Alokacji Kosztów w Departamencie Zarządzania Kosztami Santander Bank Polska S.A. pt. Wyzwania controllingu – szansa na zmianę, czy konieczny przymus? na część z tych pytań odpowie w najnowszym wydaniu magazynu „Controlling i Zarządzanie” nr 3(47)/2022.

Zachęcamy również do wywiadu pt. Skuteczny controller przyszłości niezależnie od sytuacji w styczniowym wydaniu magazynu „Controlling i Zarządzanie” nr 1(45)/2022. Całość wywiadu znajduje się w strefie otwartej Czytelnika na stronie https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/e-wydanie/ 

Zapraszamy do ciekawej i inspirującej lektury artykułu, wywiadu i najnowszego numeru!

Nie zapomnij o dostępie do profesjonalnej bazy wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem! 

https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/prenumerata 

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej