„Controlling i Zarządzanie¨ nr 3(47)/2022 już dostępny!

Dziś piątek. Czeka nas długi, miejmy nadzieję, że pogodny cudowny weekend. Przed weekendem przekazujemy naszym Czytelnikom najnowszy numer magazynu „Controlling i Zarządzanie”. Już jest dostępny w wersji elektronicznej. 

Wydanie tradycyjnie rozpoczynamy od wywiadu. Gościem jest Heimo Losbichler Prezes Zarządu ICV (Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów) oraz International Group of Controlling (Międzynarodowej GrupyControllingu). Wywiad pt. CONTROLLER 5.0 – Controlling Leaders of To(morrow)Day przeprowadził dr Stefan Olech Dyrektor merytoryczny XVIII Kongresu Controllerów. Wywiad poświęcony jest m.in. przyszłym kompetencjom oraz niezbędnym narzędziom w efektywnej pracy controllera. Całość wywiadu znajduje się w strefie otwartej Czytelnika na stronie https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/e-wydanie. 

Michał Szudejko, Dyrektor Finansowy w TVN Grupa Discovery, w artykule pt. Budżet strategiczny w przedsiębiorstwie przedstawi problematykę sporządzania i realizacji budżetu strategicznego. Budżet strategiczny to narzędzie służące do weryfikacji stanu realizacji zamierzeń ujętych w strategii przedsiębiorstwa. Pozwala on na dokonanie oceny, czy i na ile, w świetle najlepszej dostępnej wiedzy, w zadanym horyzoncie czasowym, przedsiębiorstwo realizuje te zamierzenia. 

Witold Kilijański, Prezes Zarządu NewDataLabs, w artykule pt. Big Data w rękach controllera – czyli jak zmienia się controlling , i co z tego możemy wykorzystać dla siebie? jak zawsze przybliży nam wykorzystanie narzędzi informatycznych w tworzeniu i wykorzystaniu informacji i danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

Kalkulacja kosztów i rozliczenie kosztów brygad lub innych zespołów pracowniczych jest istotnym elementem kosztów usług czy ustalania ich ceny. Roman Kotapski, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o., w artykule pt. Rozliczenie kosztów pracy brygady przybliży Czytelnikom zakres kosztów zasobów ludzkich, zasady i elementy kalkulacji kosztów roboczogodziny pracownika oraz na końcu artykułu przejdzie do rozliczenia kosztów brygady i dokumentacji tego procesu. Gotowy praktyczny przykład do wykorzystania w pracy controllera.

Przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej niestety rzadko goszczą na naszych łamach. Tym bardziej cieszy nas artykuł pt. Wdrożenie systemu informatycznego wspomagający planowanie i kontrolę w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej, który napisał Przemysław Mirecki z Asseco Business Solutions S.A. W artykule został przedstawiony zakres oraz problemy, które trzeba było pokonać podczas wdrożenia systemu wspomagającego system planowania i kontroli w jednej ze spółek komunalnych. 

Dr Stefan Olech od zawsze powtarzał, że controller nie powinien być liczykrupą, powinien stać się sparingpartnerem dla zarządu, zadawać trudne pytania i poszukiwać na nie odpowiedzi. Zatem w swoim artykule pt. Quo vadis controller? Refleksji kilka… dzieli się swoimi refleksjami na temat przyszłości zawodu controllera. Jest to początek dyskusji, który będzie kontynuowany podczas najbliższego Kongresu Controllerów. XXVIII Kongres Controllerów w Gdańsku już niebawem, a wśród prelegentów nasi autorzy: Heimo Losbichler, dr Stefan Olech, Witold Kilijański. Patronem medialnym Kongresu jest magazyn „Controlling i Zarządzanie”.

Kolejny artykuł dotyczący wyzwań controllingu pt. Wyzwania controllingu – szansa na zmianę czy konieczny przymus? napisał Szymon Szawerna, Dyrektor Biura Alokacji Kosztów w Departamencie Zarządzania Kosztami Santander Bank Polska S.A. W tym artykule kontynuuje swoje rozważania dotyczące skutecznego controllera, które przedstawił w wywiadzie pt. Skuteczny controller przyszłości niezależnie od sytuacji w styczniowym wydaniu magazynu „Controlling i Zarządzanie”. Całość wywiadu znajduje się w strefie otwartej Czytelnika na stronie https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/e-wydanie.  

W artykule pt. Controlling w firmach projektowych jego autor Mariusz Sumiński Dyrektor Zarządzający we FlexiSolutions, przedstawia spektrum typowych praktyk controllingu projektowego, opierając się na praktycznych przykładach przedsiębiorstw, w których wdrożono nowoczesne narzędzia zapewniające integralność raportowania wyników zarządczych i monitorowania efektywności kontraktów.

Budżetowanie to proces ciągły składający się z planowania, wdrożenia zatwierdzonego budżetu oraz kontroli wykonania budżetu. Dawid Kosieradzki, Zastępca Dyrektora Finansowego ds. Controllingu EDINA Vetcare Group S.A., w artykule pt. Dlaczego analiza odchyleń jest kluczowym elementem procesu budżetowania? odpowiada na pytania dlaczego analiza odchyleń jest tak ważna i co nam właściwie daje?

W artykule pt. Jak żyć w projektowej rzeczywistości, a nie w (projektowej) alternatywnej rzeczywistości? zespół specjalistów, wdrożeniowców i praktyków zarządzania projektami, modelowania procesów biznesowych i strategii Tomasz Wrzesiewski, Marek Dohnalik, Ewelina Adamczuk pozostają w temacie planowania i pułapek czyhających na kierownika projektu, zanim będzie można wcisnąć guzik „kick-off”.

Paweł Błaszkiecwiz trener umiejętności menedżerskich w Akademii Controllingu Sp. z o.o. w artykule pt. Wojna na slajdy czy zaproszenie do zabawy . O jasnej i ciemnej stronie prezentacji biznesowych omówi bitwę o uwagę, pozycję społeczną w strukturze organizacji, przeforsowanie strategii i podjęcie ważnych decyzji. Stawką jest osobista kariera, autorytet i poczucie pewności siebie.

Na zakończenie tego wydania Andrea Smolarz w artykule pt. W którą stronę zmierza rynek klasycznej mody męskiej? przedstawi jakie producentom męskich garniturów rzucają kłody pod nogi w ich biznesie.

Autorzy podzielą się swoimi doświadczeniami z których warto skorzystać. 

Zapraszamy do ciekawej i inspirującej lektury!

Nie zapomnij o dostępie do profesjonalnej bazy wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem! 

https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/prenumerata 

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej