AICPA & CIMA Money Talks: Zrównoważony rozwój i ESG – wizja dla profesji finansowej

Patronat medialny magazynu „Controlling i Zarządzanie”!

Zapraszamy na wydarzenie organizowane w ramach popularnej serii spotkań AICPA & CIMA Money Talks, podczas których eksperci oraz znane osobistości ze świata finansów i praktycy biznesu omawiają trendy, które mają i będą miały wpływ na ich pracę w przyszłości. Tym razem mowa będzie o zrównoważonym rozwoju i ESG. Strategicznym partnerem wydarzenia jest UBS, partnerem – Oracle, wśród organizacji, które objęły je patronatem znalazły się: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, UN Global Compact Network Poland, Polska Izba Biełgych Rewidentów, Forbes i Kariera w Finansach.

Kwestie środowiskowe, społeczne i dot. ładu korporacyjnego (ang. environment, social, governance) dotykają już niemal każdą branżę i sektor. W obecnych czasach zmian i niepewności ekspercka wiedza specjalistów ds. finansów – w zakresie zarządzania ryzykiem, analizy biznesowej, ujawniania i atestacji informacji ESG – jest dziś potrzebna bardziej niż kiedykolwiek.

Profesja finansowa jest doskonale przygotowana i posiada odpowiednie kwalifikacje, by pomagać firmom, rządom i organizacjom pozarządowym łączyć zrównoważony rozwój ze stabilnością finansową. Finanse, które są odpowiedzialne za analizowanie, zarządzanie i raportowanie przepływu kluczowych informacji, a także posiadają mandat do działania w interesie publicznym oraz wyposażone są w niezbędną wiedzę i przezorność, mogą pomóc wszystkim interesariuszom zmierzyć się z wyzwaniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem i tworzyć długoterminową wartość dla organizacji.

Podczas wydarzenia AICPA & CIMA Money Talks: Zrównoważony rozwój i ESG – wizja dla profesji finansowej, które odbędzie się 12 maja na GPW i online, czołowi eksperci oraz liderzy biznesu i finansów:

• dokonają przeglądu krajobrazu ESG i globalnego stanu raportowania zrównoważonego rozwoju;

• przeanalizują efekty powołania International Sustainability Standards Board (ISSB) oraz najważniejsze elementy propozycji SEC dotyczących ujawniania informacji nt. klimatu;

• omówią kluczową rolę finansów oraz znaczenie wysokiej jakości sprawozdawczości;

• zbadają wpływ ESG na organizacje oraz zaprezentują sposoby, w jakie specjaliści ds. finansów mogą przemieniać wyzwania w możliwości, które napędzą wzrost i umożliwią długoterminowe tworzenie wartości;

• podzielą się spostrzeżeniami na temat budowania strategii ESG i inkorporacji potrzeb związanych z raportowaniem zrównoważonego rozwoju w ramach istniejących procesów.

Wydarzenie odbędzie się w całości w języku angielskim.

Dowiedz się, jak wykorzystując informacje finansowe i niefinansowe pomagać organizacjom w realizacji długoterminowych strategii biznesowych, pozytywnie oddziaływać na środowisko i społeczeństwo, łagodzić ryzyka oraz odkrywać nowe możliwości!

Szczegóły: https://www.cimaglobal.com/Our-locations/Poland/Event-area/Money-Talks-Reimagining-Perfomance/ 

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej