Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi

Zawód księgowego - historia, stan obecny i perspektywy rozwoju zawodu

Szczecin 26-27 maja 2022

Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Szczecinie

zapraszają na XXIX Ogólnopolską Konferencję Naukową Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi pod hasłem przewodnim:

Zawód księgowego – historia, stan obecny i perspektywy rozwoju zawodu

Celem konferencji jest odpowiedź na następujące pytania: 

• Jak ewoluował zawód księgowego? 

• Jak postrzegany jest zawód księgowego przez praktykę gospodarczą i studentów? 

• Jakie kompetencje księgowych będą kluczowe w przyszłości?  

• Jak na zawód księgowego wpłynie rozwój technologii?  

• W jaki sposób zdefiniowanie zawodu księgowego może wpłynąć na jego rangę?  

Konferencja jest okazją do uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania. Spotkają się na niej przedstawiciele świata nauki, praktyki gospodarczej, członkowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz studenci. 

Informacje o konferencji znajdują się na stronie: https://rachmaj.usz.edu.pl/ 

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej