Model analizy finansowej w czasach zaburzeń gospodarczych... Jakie wskaźniki są szczególnie istotne w czasie pandemii?

Analiza finansowa: to takie proste, to takie standardowe… Ależ skąd! Na analizę finansową w dzisiejszych czasach (wpływ pandemii, inflacji, rozchwiania rynków energii, gazu, paliw, surowców) należy spojrzeć od nowa. Stare standardowe, typowe spojrzenie jest już nieadekwatne do realiów. Stare spojrzenie odnosi się do gospodarki stabilnej, opartej na niskim koszcie długu, nieznającej inflacji i niebojącej się inwestowania na kredyt i w ogóle życia (także przez firmy) na kredyt. Pod takie spojrzenie pisano podręczniki ekonomii. Ale dziś funkcjonowanie według starego podejścia jest prostym przepisem na… ogłoszenie upadłości.

Ciekawą propozycję w tym zakresie przedstawia Maciej Skudlik – ekspert w zakresie finansów w artykule pt. Model analizy finansowej w czasach zaburzeń gospodarczych... Jakie wskaźniki są szczególnie istotne w czasie pandemii? w najnowszym wydaniu magazynu „Controlling i Zarządzanie” nr 2(46)/2022. 

Zachęcamy do lektury artykułu jak i całego najnowszego numeru magazynu „Controlling i Zarządzanie”!!!

Nie zapomnij o dostępie do profesjonalnej bazy wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem! 

https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/prenumerata 

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej