Controlling kryzysowy…

Controllerzy obecnie aspirują by być ,,partnerami biznesu”. Pracownicy działu controllingu ponoszą współodpowiedzialność za budowanie elastyczności poprzez konsekwentne gromadzenie danych i planowanie odpowiednich scenariuszy rozwoju sytuacji. Zwłaszcza w tak nieprzewidywalnych czasach. Szczególnie wrażliwe na niespodziewane turbulencje obszary przedsiębiorstwa to m.in.:

• zarządzanie zakupami,

• sprzedaż,

• polityka cenowa,

• finansowanie działalności przedsiębiorstwa,

• polityka kredytowa,

• organizacja i kultura organizacyjna,

• wiarygodne raportowanie,

• planowanie.

Jak przygotować się na takie turbulencje lub chociaż zniwelować ich skutki - dowiemy się z artykułu pt. Strategiczna odpowiedzialność finansów jako partnera biznesowego w przygotowaniu organizacji na kryzys, opublikowanego przez Krzysztofa Brulińskiego w najnowszym wydaniu magazynu „Controlling i Zarządzanie” nr 2(46)/2022. Artykuł dotyczy funkcjonowania controllingu w czasach kryzysu.

Zachęcamy do lektury artykułu jak i całego najnowszego numeru magazynu „Controlling i Zarządzanie”!!!

Nie zapomnij o dostępie do profesjonalnej bazy wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem! 

https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/prenumerata 

News

2022-05-05
Controller 5.0